DASI
Trang chủ
Multiphysics: The Future of Simulation

Multiphysics: The Future of Simulation

As part of its comprehensive set of solutions for engineering simulation, ANSYS introduces new technology developments that make multiphysics simulations faster, ...

Sparking a Revolution

Sparking a Revolution

Over a 30-year career, Ed Godshalk has pioneered some of the high-tech industry’s most important product development and testing techniques. He has a long history of using simulat...

Thông báo tổ chức tọa đàm: "Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS”

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự chương trình tọa đàm:

Robust Design based on ANSYS software
Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS

Thông báo tổ chức đào tạo phần mềm ANSYS -Tháng 11/2012

Trung tâm DASI – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến – Advantech,JSC tiếp tục tổ chức 2 khóa đào tạo phần mềm mô phỏng ANSYS: ANSYS MECHANICAL WORKBENCH ANSY...