DASI
Trang chủ
Losing Contact

LOSING CONTACT

Multiphysics simulation helps to improve design of a cryogenic non-contact harmonic drive for use in space and on earth.

By Efrén Diez-Jimenez and Jose Luis Perez-Diaz, Professors of Me...

Designing for Real-World Repairs

DESIGNING FOR REAL-WORLD REPAIRS

Linear and nonlinear structural analyses improve pipeline repair using composites materials

By Eri Vokshi, Civil Engineer, Neptune Research, Inc., Lake Park, U.S.A

When...

Thông báo tổ chức tọa đàm: "Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS”

Trân trọng kính mời Quý vị tham dự chương trình tọa đàm:

Robust Design based on ANSYS software
Tối ưu thiết kế sản phẩm bằng chuỗi phần mềm ANSYS

Thông báo tổ chức đào tạo phần mềm ANSYS -Tháng 11/2012

Trung tâm DASI – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội kết hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến – Advantech,JSC tiếp tục tổ chức 2 khóa đào tạo phần mềm mô phỏng ANSYS: ANSYS MECHANICAL WORKBENCH ANSY...