DASI
Trang chủ
It’s a Snap

It’s a Snap

Valeo uses static nonlinear best practices to simulate snap-fits using ANSYS software.

A Changing Simulation Paradigm for a Changing Auto Industry

A Changing Simulation Paradigm for a Changing Auto Industry

The automotive industry must fully embrace complete virtual prototyping with multidisciplinary simulation and multiphysics — and use it thoug...

Khai giảng 02 Khóa đào tạo phần mềm ANSYS FLUENT và ANSYS WORKBENCH MECHANICAL Tháng 9-10/2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các bạn có niềm đam mê được tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về phần mềm mô phỏng ANSYS , Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến (Advantech, JSC.) – Đối tác chính thức và duy nhất...

Khai giảng Khóa đào tạo phần mềm ANSYS Mechanical Workbench- Tháng 4/2015

Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Tiến (Advantech, JSC.) – Đối tác chính thức và duy nhất của Hãng ANSYS tại Việt Nam tiếp tục tổ chức khóa đào tạo khai thác phần mềm mô phỏng ANSYS Mechanical Workbench tr...